چشمی: از اول معترض بودیم امروز هم اعتراض داریم

گفت و گو با روزبه چشمی بازیکن استقلال در حاشیه تمرین امروز استقلال 

0 دیدگاه