علی کریمی: بدون شش روز تمرین در بازی ها حاضر شدیم

صحبتهای کریمی در حاشیه تمرینات استقلال

0 دیدگاه