خداحافظی بازیکنان پرسپولیس با بیرانوند

1 دیدگاه

آرزوی بهترین ها برای مرد زحمت کش و اینکه اسم خودتو در تاریخ پرسپولیس بزرگ و تیم ملی ماندگار کردی. ممنون بابت همه شادی هایی که بهمون دادی