گل خاطره انگیز و زاویه بسته از جیوانی البر

گل خاطره انگیز و زاویه بسته از جوانی البر

2 دیدگاه

  • jk (مسی - فدرر - بارسا - اینتر - برزیل - آرژانتین)
  • 22 تير 1399

چه بایرن وحشتناکی بود اون دوران

  • محمد توکلی
  • 22 تير 1399

ببین تیم ملی برزیل چی بوده که مهاجم سالهای زیادی از بایرن مونیخ تو تیم ملی جایی نداشته