توضیحات فرهاد حمیداوی درباره استعفای سرآسیایی

مالک شهر خودرو: دچار مشکل خانوادگی شده‌ایم

حمیداوی در خصوص استعفای سرآسیایی از شهرخودرو عنوان کرد: نمی دانم به یکباره چه اتفاقی افتاد که تصمیم به این کار گرفت. شاید بهتر می بود سرآسیایی با تمرکز بیشتری تصمیم به این کار می گرفت و در این شرایط به تمرکز همگان برای دیدار فردا کمک می کرد. 

0 دیدگاه