کارشناسی داوری دیدار شاهین - ذوب آهن

سقوط شاهین بدون میشو ادامه دارد؛
نتیجه عجیب در بوشهر، لوکا خودی نشان داد
این بازی در تاریخ 20 تیرماه 1399 برگزار شد

0 دیدگاه