گرم‌کردن بازیکنان ماشین‌سازی برای جدال با پرسپولیس

آماده سازی بازیکنان ماشین سازی برای جدال با پرسپولیس؛ رضا مهاجری در اولین گام امیدوار به توقف صدرنشین

0 دیدگاه