نیکخو: روال قانونی خروج دو خارجی از لیست طی نشده

صحبتهای احمد نیکخو مشاور احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقلال با خبرنگاران درباره اتفاقهای یکی دو روز گذشته و وضعیت کرونایی استقلال
باشگاه حق دارد اما روال قانونی خروج دو خارجی از لیست طی نشده

0 دیدگاه