نظر دکتر نوروزی پزشک استقلال درباره آزمایش صحه گذاری

1 دیدگاه

  • محمد مهدوی
  • 17 تير 1399

هروقت مثبت شن ازمایشا مشکوک حساب میان