سیف الله پور مدیر نساجی: آقای مهدی به ما نگفتند بازی لغو شده است

سهیل مهدی: ما به فولادی ها گفتیم تست های کروناییتان مورد تایید است، نگفتیم بازی لغو شده است.

0 دیدگاه