رمضانی: به سازمان لیگ نامه زدیم که فردا قطعا بازی نمی‌کنیم

رمضانی، سرپرست تیم استقلال: اگر بخواهیم به جم برویم، من و فرهاد باید بازی کنیم؟! به سازمان لیگ نامه زدیم که فردا قطعا بازی نمی‌کنیم

اتفاقاتی که امروز در سازمان لیگ دیدم انگار هیچکس مسئول نبود.

ستاد کرونا می‌گوید سازمان لیگ تصمیم بگیرد و سازمان لیگ هم می‌گوید ستاد کرونا تصمیم‌گیری کند!

0 دیدگاه