آخرین اخبار فدراسیون فوتبال درباره اساسنامه فدراسیون

آخرین اخبار فدراسیون فوتبال درباره اساسنامه فدراسیون از زبان هوشنگ نصیرزاده
فدراسیون فوتبال اظهارات مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی در درباره اساسنامه فدراسیون رو تکذیب کرد.

0 دیدگاه