تدابیر باشگاه پرسپولیس علیه کرونا

اختصاصی ورزش سه

باشگاه پرسپولیس تدابیر ویژه‌ای برای ضدعفونی رختکن و اتوبوس تیم علیه کرونا در نظر گرفته است

0 دیدگاه