آخرین تمرینات تیم رئال مادرید برای تقابل با ختافه

تمرینات امروز تیم رئال مادرید زیر نظر زیدان برای تقابل حساس با ختافه (12 تیر 1399)

0 دیدگاه