اقدام قابل تحسین محمد انصاری مدافع پرسپولیس

مدرسه فوتبال شهید هادی در حاشیه شهر تهران با همت قرارگاه تحول و محمد انصاری بازیکن با اخلاق تیم پرسپولیس شکل گرفت.

0 دیدگاه