خلاصه بازی اینتر 6 - برشا 0

این بازی در تاریخ 11 تیرماه 99 برگزار شد.

1 دیدگاه

لعنتی! البته مهم نیست من همین که تیمم بیشتر بازی ها رو با تفاضل یک ببره رو ترجیح میدم به اینکه مثل اینتر یه بازی رو نبره ولی یه بازی رو با تفاضل شش ببره! به هر حال آخه امتیاز الویته.