آخرین تمرینات بارسلونا پیش از بازی با اتلتیکو

آخرین تمرینات بارسلونا پیش از بازی با اتلتیکو
بارسلونا -اتلتیکو مادرید ساعت 00:30 بامداد چهارشنبه

0 دیدگاه