تمرینات امروز تیم پرسپولیس با حضور دو مهمان

تمرینات امروز تیم پرسپولیس(
گزارش ویدئویی از تمرین روز گذشته پرسپولیس
تمرین روز گذشته پرسپولیس در حالی برگزار شد که علیرضا بیرانوند دو میهمان ویژه از برنامه عصر جدید داشت

0 دیدگاه