تقابل دو آقای گل پرسپولیس در لیگ برتر

تقابل دو آقای گل پرسپولیس در لیگ برتر؛ یکی قدیمی و دوست داشتنی، یکی جوان و آینده دار.

0 دیدگاه