صادقی: یک پله در جدول صعود کردیم، به آینده امیدوارم

1 دیدگاه

داداش شما در حد و اندازه های لیگ برتر نیستی درسته جوونی ولی در نهایت یکی میشی مثل خیلی از مربی هایی که با سبک اتوبوسی و سانتر دنبال نتیجه هستن