گل اول سایپا به استقلال روی گل به خودی باقری

5 دیدگاه

آفرین باقری!!! من دیگه رد دادم خخخ

  • علیرضا مهاجر
  • 9 تير 1399

گل به خودی وزیر پرسپولیسی بود ....

  • حمید رضا کاظمی
  • 9 تير 1399

نمیدونم شاید اینم تبانی کرده ... !!

  • اسماعیل نجفیان
  • 9 تير 1399

تبانی شده... باقری پرسپولیسیه...

  • Sam Ranjbar
  • 10 تير 1399

تبانی گر بیخیال، اصلا براش مهم نبود، انگار توپ رفته بیرون، واسه مساوی این بازی چقدر میبره؟؟!!