در چنین روزی اسپانیا با تک گل تورس، آلمان را شکست داد

سال 2008 در چنین روزی اسپانیا با تک گل فرناندو تورس، آلمان را شکست داد و برای اولین بار فاتح جام ملت‌های اروپا شد

1 دیدگاه

اسپانیابرای دومین بارقهرمان اروپا شده بود نه اولین بار