کارشناسی حمید درخشان درباره بازی پرسپولیس - پیکان

صحبتهای حمید درخشان درباره بازی پرسپولیس - پیکان که باپیروزی 3 بر 1 تیم پرسپولیس پایان یافت

0 دیدگاه