به کسانی که به ورزش مملکت خیانت کردند نباید تریبون داد

میراسماعیلی :به کسانی که به ورزش مملکت خیانت کردند نباید تریبون داد

2 دیدگاه

  • امیر منصوری
  • 3 تير 1399

سیاستهای غلط شما باعث شده ورزشکارامون برن

  • sam parsi
  • 27 شهریور 1399

از خودت بی وجودتر خودتی. هیچ وقت هیچی نبودی الانم نیستی.