دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی به ایران رسید

لحظاتی قبل دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران به تهران رسید اما صحبتی با خبرنگاران نکرد و فورا از فرودگاه خارج شد.

0 دیدگاه