آیا ویلموتس به فدراسیون فوتبال معرفی شده بود؟

چگونگی انتخاب ویلموتس توسط فدراسیون فوتبال برای تیم ملی ایران از زبان مهدی تاج؛ آیا ویلموتس به فدراسیون فوتبال معرفی شده بود؟

0 دیدگاه