کنایه‌های علی کریمی به مدیران فوتبال

کنایه‌های علی کریمی به مدیران فوتبال:
آقای رییس سابق گفت از قرارداد کی روش یاد گرفتیم اما با ویلموتس قراردادی با آپشن های عجیب بستند!
این درختی که ویلموتس  کاشت اگر درخت نایابی هم بود نباید هفت میلیون یورو هزینه برای ما داشته باشد
چرا برای  مساوی با هنگ کنگ 120 میلیون پاداش خواستند؟
برای موزه لوور هم اینقدر مهر و موم در نظر نمی‌گیرند

0 دیدگاه