ساعت عادل گم شد؛ علی کریمی: ساعت فیک ننداز!

جنجال در پایان تقابلی که با گلباران همراه بود
ساعت عادل گم شد؛ علی کریمی: ساعت فیک ننداز!

2 دیدگاه

  • علی احمدی
  • 17 خرداد 1399

علی کریمی بهترین فوتبالیست ایرانه "<a href="https://www.tadbirweb.com/"> </a>"

جادوگر همین الانش بدنت از 80 ٪ بازیکنا لیگ ایران آماده تره!