خلاصه بازی وردربرمن 0 - اینتراخت فرانکفورت 3

این بازی در تاریخ 14 خرداد 99 برگزار شد.

0 دیدگاه