درچنین روزی کاشته تماشایی کارلوس مقابل فرانسه

درچنین روزی گل تماشایی کارلوس مقابل فرانسه

2 دیدگاه

  • پرسپولیس کبیر
  • 15 خرداد 1399

چه نوستالوژی با عشقی😊واقعا فوتبال اون موقع چ رنگو بویی داشت.برزیل چ تیم محبوب و قوی ای بود.بنظرم بهترین و قشنگ ترین کاشته تمام تاریخو کارلوس زد و دیگه تکرار نمیشه همچین کاشته ای

  • اصغر ترابی
  • 19 خرداد 1399

اصل کار تصویر آهسته ش بود که نذاشتین