صحبتهای وزیر ورزش در مورد زمان تخصیص سهام سرخابی‌ها

دکتر مسعود سلطانی فر:همت ِ اجرایی  خوب میان دستگاه های اجرایی ذی ربط در  مسئله خصوصی سازی به وجود آمده است.
تلاش می کنیم تا در زمان تعیین ‌شده سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را وارد بازار سرمایه کنیم.

0 دیدگاه