شوخی وریا غفوری با عکاس استقلال در حاشیه تمرینات

0 دیدگاه