آخرین مهلت فیفا به ایران برای اصلاح اساسنامه

1 دیدگاه

  • پروازی نادر
  • 11 خرداد 1399

خلاصه داستان ورزش خصوصی نیست و نخواهد شد.... پس دست از سر ورزش حرفه‌ای بردارید.