خاطره جالب بابایی گلر سابق ذوب‌آهن از مرحوم حجازی

خاطره جالب حمید بابایی گلر سابق ذوب آهن از دوران مربیگری ناصر حجازی در این تیم.
بابایی: ناصر خان به من قول داد هر هفته برایم یک همسر و یک مراسم عروسی بگیرد!

0 دیدگاه