تیم منتخب و ایده آل ایسکو

1 دیدگاه

  • یونس شعبانی
  • 9 خرداد 1399

لازم نبود دفاعاشم رئالی باشه مثل بقیه. اینقدرم دیگه خود عذابی خوب نیست