پیروانی: باید به زندگی در کنار کرونا عادت کنیم

1 دیدگاه

  • علی اکبر سپندارنیا
  • 10 خرداد 1399

فقط به خاطر اینکه در کورس قهرمانیه این حرف را میزنه اگر اواسط جدول بودید هم همین حرف را می زدی؟مگر یه جام چقدر ارزش داره که جون بازیکنان به خطر بیفته فوتبال چون ورزش گروهیه احتمال سرایت کردن ویروس از هر فعالیت دیگری بیشتره