مصاحبه اختصاصی با مالک باشگاه نساجی مازندران

رضا حدادیان مالک باشگاه نساجی مازندران در مصاحبه اختصاصی با ورزش سه از مشکلات این تیم گفت.

0 دیدگاه