سازمان لیگ ۳۰۰ میلیون داد ۴۰۰میلیون جریمه کرد

سازمان لیگ ۳۰۰ میلیون داد ۴۰۰میلیون جریمه کرد
رضا حدادیان مالک باشگاه نساجی مازندران در مصاحبه اختصاصی با ورزش سه از مشکلات این تیم گفت.
 

0 دیدگاه