ما مجوز برگزاری تمرینات را دادیم نه بازی تدارکاتی!

مهرزاد خلیلیان سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی:
هنوز هیچ تصمیمی برای لغو کامل مسابقات لیگ برتر فوتبال گرفته نشده و هیچ بحثی هم در این باره نیست
ما مجوز برگزاری تمرینات را دادیم نه بازی تدارکاتی!

0 دیدگاه