امروز یا فردا از نفتی ها تست کرونا گرفته می‌شود

سلیمانی معاون باشگاه نفت مسجد سلیمان: امروز یا فردا از بازیکنان تست کرونا می گیریم

0 دیدگاه