گل پنجم بایرن مونیخ به آینتراخت فرانکفورت (گل به خودی هینترگر)

گل به خودی عجیب هینترگر؛
گل پنجم بایرن مونیخ به  آینتراخت فرانکفورت با گل به خودی هینترگر در دقیقه 74
بایرن مونیخ 5 -  آینتراخت فرانکفورت 2
 

1 دیدگاه

  • یوسف افضلی
  • 4 خرداد 1399

اجازه کپی میدین؟ با منبع