گل چهارم بایرن مونیخ به آینتراخت فرانکفورت (دیویس)

گل چهارم بایرن مونیخ به  آینتراخت فرانکفورت توسط آلفونسو دیویس در دقیقه 46
بایرن مونیخ 4 -  آینتراخت فرانکفورت 2

0 دیدگاه