گل دوم آینتراخت فرانکفورت به بایرن مونیخ (دبل هینترگر)

دبل هینترگر؛
گل دوم آینتراخت فرانکفورت به بایرن مونیخ توسط هینترگر در دقیقه 55
بایرن مونیخ 3 -  آینتراخت فرانکفورت 2

0 دیدگاه