شوخی فیروز کریمی با جریمه های پر تعداد خود

فیروز کریمی : بخشی از ساختمان فدراسیون با پول جریمه های من ساخته شده است
 آنقدر مرا جریمه کردند که بیشتر ساختمان فدراسیون فوتبال را با پول‌ من ساختند؛ در نهایت هم توافق کردیم 3 دونگ به نام من شد!

0 دیدگاه