راز ماندگاری ناصر حجازی در ذهن مردم از زبان رمضانی

راز ماندگاری ناصر حجازی در ذهن مردم از زبان رمضانی

1 دیدگاه

  • kamran javan
  • 2 خرداد 1399

راز ماندگاری زنده یادناصرخان، فقط یک بیت شعر محسن نظری بود که خود ایشون بارها قرائت کردند: من آن گلبرگ مغرورم که می ميرم ز بی آبی ولی با ذلت و خواری ، پی شبنم نمی گردم ، و زمانی که در اوج ضعف از بیماری مهلک سرطان در بستر بیماری،با آزادگی تمام دستش را رو به آسمان کردو گفت : فقط خدااااااااااا روحت شاد ناصرخان