عزیزی: اگر به جام جهانی صعود نکنیم باید در فوتبالمان را تخته کنیم

0 دیدگاه