تیمور غیاثی: عدم مدیریت این ورزش را به این روز انداخته است

ایران - 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25 - 409 بازدید

تیمور غیاثی پیشکسوت دو و میدانی: خود محوری و عدم مدیریت این ورزش را به این روز انداخته است !

کامنت دیدگاه ها