گل اول دورتموند به شالکه و شادی فاصله گذاری شده هالند

گل اول دورتموند به شالکه توسط ارلینگ هالاند در دقیقه 29
با خوشحالی از راه دور جالب

0 دیدگاه