اوضاع و احوال تیم مس کرمان در روزهای کرونایی

اعضای تیم فوتبال صنعت مس کرمان در روزهای کرونایی دست از تمرین نکشیده اند و به صورت مجازی با هدایت مربیان خود به تمرین های آمادگی جسمی مشغولند .  
تیم صنعت مس کرمان با 46 امتیاز در رده دوم جدول لیگ یک فوتبال قرار دارد . 

0 دیدگاه