سرنوشت مسی اردبیلی، استعداد نخبه چه شد؟

امیرحسین حاجی زاده نابغه ای بود که قرار بود قله های موفقیت فوتبال ایرانی را درنوردد، این روزها در حال خروج از بحرانی است که رویانیان و پرسپولیس برای او به وجود آوردند. قرارداد 10 ساله پرسپولیس با مسی اردبیل نه تنها به امضا نرسید بلکه این بچه 11-10 ساله وسیله ای شد برای بالا بردن ژست مدیریتی رویانیان؛ امیرحسین نه تنها توسط دایی به رئال نرفت بلکه طی شش ماه گذشته دچار بحران شدید روحی روانی شده است و حتی این فشارهای عصبی سبب شده تا این بازیکن نخبه دچار شکستگی دست شود!

 

0 دیدگاه